Εξοπλισμός - Προϊόντα Αντλίες Θερμότητας Νερού-Νερού
Αντλίες Θερμότητας Νερού-Νερού
Χρήσεις Αντλιών: ψύξη-θέρμανση & ζεστό νερό χρήσης

SI..MER

Αντλία Θερμότητας Νερού/Νερού Dimplex για Θέρμανση και Ψύξη.

Α/Θ Dimplex SI..MER

 

Ισχυρή σε απόδοση Γεωθερμική Αντλία Θερμότητας με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό εγκέφαλο. Ιδιαίτερα αθόρυβη με ηχομονωμένο μεταλλικό περίβλημα με διπλό συμπυκνωτή ελεύθερης ταλάντωσης. Ενσωματωμένος αισθητήρας αντεπιστροφής, εξωτερικός αισθητήρας για έλεγχο αντιστάθμισης, φίλτρο σωματιδίων, έλεγχος υγροποιήσεων δαπέδου και ηλεκτρονικός ομαλός εκκινητής. Δυνατότητα παροχής ζεστού νερού χρήσης.

 • Θερμοκρασία προσαγωγής νερού: Θέρμανση 58°C / Ψύξη 8°C.
 • Θερμοκρασιακά όρια λειτουργίας στο έδαφος: -5°C μέχρι 25°C.
 • Εσωτερική τοποθέτηση, Τάση 1/ N / PE ~230, 50 Hz, Ψ/Υ R407C
ΤΥΠΟΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm) ΒΑΡΟΣ Kg
SI 5 MΕR
4,9  *
  5,4  **
650 x 805 x 462
95
SI 7 MΕR
6,4 *
 7,0 **
600 x 800 x 450
98
SI 9 MΕR
9,3 *
  9,9 **
600 x 800 x 450
104
SI 11 MΕR
11,6 *
  11,6 **
600 x 800 x 450
108

*Θέρμανση: Σε B0 / W35, B0 = Θερμοκρασία εδάφους 0°C, W35= θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού +35° C.
**Ψύξη: Σε Β20/ W18, Β20= Θερμοκρασία εδάφους 20°C, W18= θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού +18° C.

Τεχνικό Εγχειρίδιο - Οδηγίες Εγκατάστασης Dimplex SI 5-11MER (αγγλικά)
Τεχνικό Εγχειρίδιο για τον ελεγκτή WPM 2006R (αγγλικά)
Φύλλο Υπολογισμού υλικών SI 11MER (αγγλικά)


SI..TR

Αντλία Θερμότητας Νερού/Νερού Dimplex για Θέρμανση και Ψύξη.

 

Α/Θ Dimplex SI..TR

Ισχυρή σε απόδοση Γεωθερμική Αντλία Θερμότητας με ενσωματωμένο ρυθμιστή. Ολοκληρωμένη λύση και εύκολη εγκατάσταση αφού όλα τα υδραυλικά εξαρτήματα για το γεωθερμικό κύκλωμακαι για το εσωτερικό κύκλωμα θέρμανσης – ψύξης είναι ήδη ενσωματωμένα: 2 κυκλοφορητές, 2 δοχεία διαστολής 8 lit., βαλβίδες ασφαλείας, μανόμετρα, αισθητήρας αντεπιστροφής, ηλεκτρονικός ομαλός εκκινητής και φίλτρο σωματιδίων. Δυνατότητα παροχής ζεστού νερού χρήσης και δυνατότητα σύνδεσης με τον ηλεκτρονικό εγκέφαλο WPR 2007 για επιπλέον έλεγχο και αντιστάθμιση.

 • Θερμοκρασία προσαγωγής νερού: Θέρμανση 60°C / Ψύξη 8°C.
 • Θερμοκρασιακά όρια λειτουργίας στο έδαφος : -5°C μέχρι 25°C.
 • Εσωτερική τοποθέτηση, Τάση (SI..MR) 1/ N / PE~230, 50 Hz, (SI.TR) 3/PE~400V/50Hz, Ψ/Υ R407C
   
ΤΥΠΟΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm) ΒΑΡΟΣ Kg
SI 8 MR
9,3  *
  9,9  **
640 x 1220 x 624
151
SI 10 MR
11,6 *
  11,6 **
640 x 1220 x 624
156
SI 12 TR
11,6 *
  11,6 **
640 x 1220 x 624
161
SI 14 TR
13,7 *
  14,7 **
640 x 1220 x 624
173
SI 16 TR
16,4 *
  18,0 **
640 x 1220 x 624
181
SI 20 TR
20,0*
  21,9**
640 x 1220 x 624
231

*Θέρμανση: Σε B0 / W35, B0 = Θερμοκρασία εδάφους 0° C, W35= θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού +35° C.
**Ψύξη: Σε Β20 / W18, B20= Θερμοκρασία εδάφους 20° C, W18= Θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού +18° C.

Έντυπο Αντλίας Θερμότητας Dimplex Εδάφους / Νερού SI..MR/TR (ελληνικά)
Τεχνικό Εγχειρίδιο - Οδηγίες Εγκατάστασης Dimplex SI 8MR-20TR (αγγλικά)


SI..TER

 Αντλία Θερμότητας Νερού/Νερού Dimplex για Θέρμανση και Ψύξη

 

Α/Θ Dimplex SI..TER

Αντλία θερμότητας για εσωτερική τοποθέτηση.  Ειδικός μονωμένος χώρος για τους συμπιεστές και πάνω σε βάση για τους κραδασμούς. Πληρεί τις αυξημένες απαιτήσεις της οδηγίας EN 14511 για υψηλές αποδόσεις. Στάθμη ηχητικής πίεσης στα 10m απόσταση από πλευρά εξαγωγής 60dB. Βελτιστοποιημένη λειτουργία για θέρμανση και ψύξη μέσω μιας εξωτερικής τετράοδης βαλβίδας. Επιπρόσθετος εναλλάκτης για υψηλότερη θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης στην θέρμανση και ανάκτηση θερμότητας στη ψύξη. Υψηλή ασφάλεια λειτουργίας με επιτήρηση του ψυκτικού κύκλου από αισθητήρια, ενσωματωμένος μετρητής θερμικής ενέργειας ( με ένδειξη της κατανάλωσης θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης στο WPM ).  Η Α/Θ ελέγχει και δεύτερη πηγή ενέργειας (π.χ. λέβητα ή ανανεώσιμη πηγή ενέργειας -ήλιος) καθώς επίσης και δύο θερμοκρασίες προσαγωγής για ενδοδαπέδια και Fancoils. Εσώκλειστος αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας και αισθητήρας αντεπιστροφής. Ηλεκτρονικός ομαλός εκκινητής για ρεύμα εκκίνησης ενσωματωμένος. Δυνατότητα παροχής ζεστού νερού χρήσης.Συμπεριλαμβάνεται ο ηλεκτρονικός εγκέφαλος WPM για έλεγχο του συστήματος σε οθόνη LCD (π.χ. εξωτερική θερμοκρασία-αντιστάθμιση, κυκλοφορητές, τρίοδες βάνες αναμεικτικές, θερμοκρασίες ζεστού νερού χρήσης -προσαγωγής -επιστροφής , σύνδεση με PC-Modem).
 • Θερμοκρασία προσαγωγής νερού: Θέρμανση 55°C / Ψύξη 7°C.
 • Θερμοκρασιακά όρια λειτουργίας στο έδαφος: -5°C μέχρι 25°C.
 • Εσωτερική τοποθέτηση, Τάση 3/PE~400V/50Hz, Ψ/Υ R404A
   
ΤΥΠΟΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) ΒΑΡΟΣ Kg
SI 30 TER
15,4 / 4,21
28,5 / 3,92
39,4 / 5,13
1000 x 1660 x 775
385
SI 75 TER
34,0 / 3,91
66,4 / 3,62
75,5 / 4,53
1350 x 1890 x 750
658

1Θέρμανση KW / Βαθμός Απόδοσης COP με τον 1 συμπιεστή για Θερμοκρασία εδάφους 0° C και ζεστού νερού +35° C.
2Θέρμανση KW / Βαθμός Απόδοσης COP με τον 2 συμπιεστή για Θερμοκρασία εδάφους 0° C και ζεστού νερού +35° C.
3Ψύξη KW / Βαθμός Απόδοσης COP με τον 2 συμπιεστή για θερμοκρασία εδάφους 20° C και κρύου νερού + 10°C.

Έντυπο Αντλίας Θερμότητας Dimplex Εδάφους/Νερού SI..TER
Τεχνικό Εγχειρίδιο-Οδηγίες Εγκατάστασης Dimplex SI 30TER(αγγλικά)
Τεχνικό Εγχειρίδιο-Οδηγίες Εγκατάστασης Dimplex SI 75TER(αγγλικά)
Τεχνικό Εγχειρίδιο για τον ελεγκτή WPM 2008 R (αγγλικά)
Φύλλο υπολογισμού υλικών SI 30TER (αγγλικά)
Φύλλο υπολογισμού υλικών SI 75TER (αγγλικά) 


 SI..TUR+  Αντλία Θερμότητας Νερού/Νερού  Dimplex για Θέρμανση και Ψύξη με ανάκτηση θερμότητας

 

Α/Θ Dimplex SI..TUR

Αντλία θερμότητας για εσωτερική τοποθέτηση.  Ειδικός μονωμένος χώρος για τους συμπιεστές και πάνω σε βάση για τους κραδασμούς. Πληρεί τις αυξημένες απαιτήσεις της οδηγίας EN 14511 για υψηλές αποδόσεις. Στάθμη ηχητικής πίεσης στα 10m απόσταση από πλευρά εξαγωγής 60dB. Βελτιστοποιημένη λειτουργία για θέρμανση και ψύξη μέσω μιας εξωτερικής τετράοδης βαλβίδας. Επιπρόσθετος εναλλάκτης για υψηλότερη θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης στην θέρμανση και ανάκτηση θερμότητας στη ψύξη. Υψηλή ασφάλεια λειτουργίας με επιτήρηση του ψυκτικού κύκλου από αισθητήρια, ενσωματωμένος μετρητής θερμικής ενέργειας ( με ένδειξη της κατανάλωσης θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης στο WPM ).  Η Α/Θ ελέγχει και δεύτερη πηγή ενέργειας (π.χ. λέβητα ή ανανεώσιμη πηγή ενέργειας -ήλιος) καθώς επίσης και δύο θερμοκρασίες προσαγωγής για ενδοδαπέδια και Fancoils. Εσώκλειστος αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας και αισθητήρας αντεπιστροφής. Ηλεκτρονικός ομαλός εκκινητής για ρεύμα εκκίνησης ενσωματωμένος. Δυνατότητα παροχής ζεστού νερού χρήσης.Συμπεριλαμβάνεται ο ηλεκτρονικός εγκέφαλος WPM για έλεγχο του συστήματος σε οθόνη LCD (π.χ. εξωτερική θερμοκρασία-αντιστάθμιση, κυκλοφορητές, τρίοδες βάνες αναμεικτικές, θερμοκρασίες ζεστού νερού χρήσης -προσαγωγής -επιστροφής , σύνδεση με PC-Modem).
 • Θερμοκρασία προσαγωγής νερού: Θέρμανση 58οC
 • Θερμοκρασιακά όρια λειτουργίας: Θέρμανση μέχρι -25°C.
 • Εσωτερική τοποθέτηση, Τάση 3/PE~ 400V/50Hz, Ψ/Υ R410Α
   
ΤΥΠΟΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) ΒΑΡΟΣ Kg
 SI 130 TUR+
57,6 / 4,41
108,5 / 4,22
1350 x 1890 x 775
830

1Θέρμανση KW / Βαθμός Απόδοσης COP Θερμοκρασία εδάφους 0°C και ζεστού νερού +35°C κατά ΕΝ 14511.
2Θέρμανση KW / Βαθμός Απόδοσης COP με τον 2 συμπιεστή για Θερμοκρασία εδάφους 0°C και ζεστού νερού +35°C κατά ΕΝ 14511

 Τεχνικό Εγχειρίδιο - Οδηγίες Εγκατάστασης Dimplex SΙ 130TUR+ (αγγλικά)
 Τεχνικό Εγχειρίδιο για τον ελεγκτή WPM 2006-2007 (αγγλικά)
 Φύλλο υπολογισμού υλικών SI 130TUR (αγγλικά)